Don't Miss

majhail singh buttar

ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸੀ

12804886_1104995146219731_4778943031026251930_n

ਸਾਢੇ ਕ ਅੱਠ ਦਾ ਟੈਮ ਹੁਣਾ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਡਏ ਨੇ ਕਰਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਨ ਚੜਾਅ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਸੱਚ, ਅਹੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਨਿੱਤ ਵਾਂਗ ਏਸ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਓਣ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕ ਜਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂਤ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਖੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ...

Read More »